Zásady ochrany osobných údajov

Damien Smith
PublisherDamien SmithPublisher
WriterMartina NovákováWriter

V Casino Rank veľmi dbáme na súkromie, na ktoré máte právo a ktoré by ste mali dostať pri návšteve a používaní tejto stránky. Uznávame, že zhromažďovanie informácií od našich používateľov je dôležité, ale rovnako je veľmi dôležité chrániť vaše potreby a zabezpečiť, aby boli vaše informácie bezpečné a správne používané.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa snažíme načrtnúť metódy, ktoré Casino Rank používa na zhromažďovanie, udržiavanie a následné používanie informácií, ktoré nám poskytujú naši používatelia.

Každý, kto používa webovú stránku Casino Rank, tak súhlasí s tým, že súhlasí s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov a že máme možnosť použiť vaše informácie spôsobom, ktorý je uvedený v týchto zásadách.

Ak ktorýkoľvek používateľ nesúhlasí s tým, aby sa jeho informácie používali spôsobom uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov, musí prestať používať stránku. Casino Rank si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť naše Zásady ochrany osobných údajov. Každý používateľ, ktorý bude pokračovať v používaní stránky, či už po osobnom upozornení na tieto zmeny alebo zmeny budú zverejnené na stránke, sa bude považovať za súhlas s týmito zmenami.

Naše používanie cookies

Na tejto stránke používame cookies a cookie je súbor, ktorý je umiestnený na pevnom disku zariadenia, ku ktorému používateľ pristupuje na stránku. Súbor cookie obsahuje informácie, ktoré bude používateľ pravidelne používať na tejto stránke. Súbory cookie sú veľmi bežné a bežne sa používajú na ukladanie a ukladanie prihlasovacích údajov na webovú stránku a akýchkoľvek prispôsobení, ktoré používateľ na stránku vložil. CasinoRank vždy používa cookies len na prevádzkové účely stránky.

Prečítajte si viac o našich zásadách používania súborov cookie tu.

CasinoRank tiež zhromažďuje IP adresy, aby nám pomohol s našimi bezpečnostnými opatreniami, riešením problémov, administratívnymi úlohami a pre štatistickú analýzu. Vaša IP adresa môže byť zaznamenaná našimi servermi, ak navštívite konkrétnu webovú stránku. Vaša IP adresa pozostáva z čísla, ktoré je jedinečné pre vaše zariadenie online.

Dávajte pozor na verejné oblasti lokality

Je potrebné poznamenať, že akékoľvek informácie poskytnuté ktorýmkoľvek používateľom našej stránky v ktorejkoľvek verejnej časti stránky budú klasifikované ako verejné informácie a všetci používatelia by si to mali byť vedomí. Odporúčame, aby všetci používatelia boli diskrétni a dobre si premysleli zverejnenie akýchkoľvek osobných údajov alebo informácií.

Všetci používatelia by si mali byť vedomí toho, že akékoľvek informácie, ktoré sú umiestnené na fóre, výveske, chate alebo iných verejných oblastiach internetu, môžu získať a využiť prevádzkovatelia tretích strán.

To môže viesť k tomu, že budete dostávať propagačné informácie, reklamy alebo nevyžiadané správy. Nie sme schopní vykonávať žiadnu kontrolu nad tretími stranami, takže si, prosím, uvedomte, že ak umiestnite akékoľvek osobné údaje do verejnej časti našej stránky, môžete sa vystaviť riziku.

komunikácie

CasinoRank z času na čas použije kontaktné údaje, aby vám poskytol informácie o našej stránke a ponúkaných službách, ktoré ste využili alebo k nim pristupovali. Ak ste nám poskytli súhlas na kontaktovanie, môžeme vám z času na čas poskytnúť správy o nesúvisiacich službách.

Používateľom ponúkame možnosť odhlásiť sa z prijímania správ od nás a táto možnosť sa im poskytuje, keď vás požiadame o vaše informácie. Existuje tiež možnosť odstrániť sa z akéhokoľvek zoznamu kontaktov, ktorý vám poskytuje propagačný materiál, aj keď stále môžete dostávať dôležité správy.

Čo je definované ako dôležitá správa, je objasnené v časti. Podrobnosti o tom, ako sa odhlásiť z komunikácie s Casino Rank, budú zahrnuté v každej komunikácii, ktorú vám pošleme.

Na CasinoRank možno budeme musieť získať osobné údaje, aby ste mali prístup k vybraným častiam našej stránky alebo aby ste mohli využívať určité služby. Môžeme zhromažďovať informácie v rôznych bodoch, vrátane: keď sa zaregistrujete, keď ich dobrovoľne ponúknete, keď ich zverejníte na verejných miestach na stránke alebo pri akejkoľvek priamej komunikácii s nami. Tieto osobné údaje možno použiť na fakturačné služby, na pomoc pri správe vášho účtu a na ponúkanie vašich propagačných materiálov.

Tretia strana a externí agenti

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, porovnáme s relevantnými databázami tretích strán. Prijatím našich podmienok nám dávate súhlas na vykonanie týchto kontrol. Všetky kontroly, vrátane kontrol s úverovými referenčnými agentúrami, sa vykonávajú na potvrdenie totožnosti a nebudú mať žiadny vplyv na váš úverový rating. Konáme v súlade s legislatívou o ochrane údajov.

Ak má ktorýkoľvek z našich externých partnerov alebo dodávateľov možnosť získať prístup k vašim informáciám, musí dodržiavať zásady ochrany osobných údajov, ktoré dodržiavame. Naša stránka poskytuje odkazy na stránky tretích strán a ak navštívite tieto stránky, mali by ste si uvedomiť, že naše zásady ochrany osobných údajov sa na tieto stránky nevzťahujú. Mali by ste si skontrolovať jednotlivé zásady ochrany osobných údajov týchto stránok, aby ste sa uistili, že tieto stránky používate s radosťou.

Ak to vyžaduje zákon, CasinoRank môže zverejniť osobné údaje našich používateľov. Ak tretia strana tvrdí, že ste porušili akékoľvek práva duševného vlastníctva, ktoré má, a môže poskytnúť primerané overenie, či ste tak urobili, môžeme poskytnúť vaše osobné údaje.

Ak sa CasinoRank predá, zlúči alebo zlúči, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú prenesené na novú spoločnosť.

Mali by ste si byť vedomí toho, že akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete, môžu byť lokalizované a následne spracované mimo územia Spojeného kráľovstva. Tieto informácie môžu byť spracované na akomkoľvek mieste, kde CasinoRank alebo akékoľvek naše pridružené spoločnosti, agenti alebo dcérski partneri prevádzkujú.

Vaša záštita nad touto stránkou poskytuje váš súhlas s prenosom alebo spracovaním vašich informácií mimo Spojeného kráľovstva. Vždy podnikneme rázne kroky, aby sme zabezpečili, že vaše informácie budú dobre chránené, vrátane použitia rešpektovaných bezpečnostných metód a technológií.

Aj keď sa snažíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby boli vaše informácie v bezpečí, povaha internetu znamená, že nie je možné zabezpečiť 100% bezpečnosť prenosov. To znamená, že nemôžeme prevziať zodpovednosť ani niesť žiadnu zodpovednosť za prenos osobných údajov, ku ktorému dôjde v dôsledku chýb prenosu, získania prístupu tretích strán neoprávnenými prostriedkami alebo akýchkoľvek iných príčin, nad ktorými nemáme kontrolu.

Aj vy máte svoju úlohu

Pri zaistení toho, že zostanete v bezpečí online a vaše informácie zostanú v bezpečí, musíte zohrať svoju úlohu. Zodpovedáte za to, že vaše ID a heslá zostanú v bezpečí a mali by ste sa postarať o to, aby vaše informácie zostali vždy v bezpečí.

Poskytujeme tiež možnosť aktualizovať, opraviť alebo odstrániť určité časti vašich informácií a môžete tak urobiť, ak máte obavy týkajúce sa presnosti alebo toho, čo sa odhaľuje. Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok za poskytnutie kópií akýchkoľvek informácií.

Ak sa rozhodnete vymazať informácie, možno zistíte, že už nemáte prístup k určitým službám alebo častiam stránky. Ak k tomu dôjde, našou zásadou nie je vrátenie peňazí. Stále však môžeme uchovávať vaše osobné údaje v našich súboroch, aby sme mohli riešiť problémy, ukončiť spory, zabezpečiť, aby naša používateľská zmluva zostala v platnosti a aby sme zaistili, že dodržiavame všetky právne a technické požiadavky na prevádzku našej stránky.

Každý, kto používa webovú stránku Onlinecasinorank.org, tak robí s akceptovaním, že súhlasí s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov a že máme možnosť využiť vaše informácie spôsobom, ktorý je uvedený v týchto zásadách.

Ak ktorýkoľvek používateľ nesúhlasí s tým, aby sa jeho informácie používali spôsobom uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov, musí prestať používať stránku. Onlinecasinorank.org si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť naše Zásady ochrany osobných údajov. Každý používateľ, ktorý bude pokračovať v používaní stránky, či už po osobnom upozornení na tieto zmeny alebo zmeny budú zverejnené na stránke, sa bude považovať za súhlas s týmito zmenami.

About the author
Damien Smith
Damien Smith
About

Damien „CryptoKing“ Smith je priekopníkom v konvergencii krypto-hier. Od austrálskych slnkom zaliatych pobreží až po digitálne hlbiny kryptomien, spôsobil revolúciu v spôsobe, akým hráči vnímajú online kasína. V CryptoCasinoRank zaisťuje, že svet vidí budúcnosť hrania, jednu kryptu po druhej.

Send email
More posts by Damien Smith